Płock, dnia 23.09.2016 rok

 

AT - ZP - 226 | 3 | 2016

www.zoo.plock.pl
Tablica Ogłoszeń

OGŁOSZENIE O WYNIKU
zamówienia o wartości poniżej 30 000 Euro

Dotyczy: postępowania poniżej 30.000 euro na: Przebudowa i modernizacja alejki spacerowej na terenie MOZ - JB w Płocku na odcinku wzdłuż południowej ściany pawilonu dydaktycznego od strony ekspozycji akwarystycznej - w systemie zaprojektuj i wybuduj.

 

Zamawiający - Gmina – Miasto Płock, Miejski Ogród Zoologiczny Jednostka Budżetowa          w Płocku zawiadamia, że w wyniku badania i oceny ofert jako najkorzystniejszą wybrał ofertę nr 2 złożoną przez Wykonawcę:

Firma Remontowo-Budowlana „LIPOWSKI” S.J.

Mieczysław i Grzegorz Lipowscy

ul. Kostrogaj 25

09-400 Płock

 

Cena wybranej oferty wynosi: 89.900,00 zł brutto.

Ponadto Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły 2 oferty:

Numer oferty

NAZWA OFERENTA

Cena brutto

 

Kolejność wg kryterium – najniższa cena 100%

1

BMB BUDOWNICTWO

Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Wojska Polskiego 34/9

09-500 Gostynin

94.710,00 pln

2

2

Firma Remontowo-Budowlana „LIPOWSKI” S.J.

Mieczysław i Grzegorz Lipowscy

ul. Kostrogaj 25

09-400 Płock

89.900,00pln

1

 

ZATWIERDZAM
Z-ca Dyrektor Miejskiego Ogrodu Zoologicznego

Jednostki Budżetowej w Płocku
Konrad Konarski

 


Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 6 lat temu (piątek, 23 września 2016, godzina 12:07)
  • Osoba publikująca: Anna Jasińska - Miejski Ogród Zoologiczny
  • Nadzór nad treścią: Anna Jasińska - Miejski Ogród Zoologiczny
  • Ilość wyświetleń: 2 695 365
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji