Miejski Ogród Zoologiczny w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Norbertańska 2, 09-402 Płock tel. 24 366 05 11, 24 366 05 12,

NIP: 7743264757 / KRS 0000941282, Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi

XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy : 36 989 000,00 zł

www.zoo.plock.pl  e-mail: sekretariat@zoo.plock.pl

                                                     krzysztof.kelman@zoo.plock.pl


ZOO czynne jest codziennie – godziny otwarcia:

 

styczeń

 

 Kasa

 

  9-15

 

 

   ZOO

 

 

 9 - 16

 

luty - marzec

Kasa

  9-16

   ZOO

 9 - 17

kwiecień

Kasa

  9-17

   ZOO

 9 - 18

maj – sierpień

Kasa

  9-18

   ZOO

 9 - 19

wrzesień

Kasa

  9-17

   ZOO

 9 - 18

październik

Kasa

  9-16

   ZOO

 9 - 17

listopad – grudzień

Kasa

  9-15

   ZOO

 9 - 16

 

UWAGA - pawilony zamykane są na pół godziny przed zamknięciem ZOO
 
W poniedziałki Pawilon Herpetarium (w tym ekspozycja dżungli) czynny jest od godziny 12:30

Ceny biletów (obowiązują od 01.04. 2022 roku):

 

bilet podstawowy jednorazowy (ważny 30 dni od daty zakupu) – obejmuje wejście z dziećmi do ukończenia 3 lat

40 zł

 

bilet ulgowy jednorazowy (ważny 30 dni od daty zakupu) dla:
a) dzieci po ukończeniu 3 lat,
b) uczniów szkół podstawowych, dziennych szkół średnich  i dziennych szkół policealnych
c) studentów do ukończenia 26 roku życia - obejmuje wejście wraz z dziećmi do ukończenia 3 lat,
d) emerytów i rencistów - obejmuje wejście z dziećmi do ukończenia 3 lat,
e) osoby niepełnosprawne w stopniu lekkim i umiarkowanym - obejmuje wejście z dziećmi do ukończenia 3 lat                                                                                                                       


30 zł

 

bilet zbiorowy jednorazowy (ważny 30 dni od daty zakupu) dla:
a) 1 uczestnika zorganizowanej grupy dzieci i młodzieży składającej się z co najmniej 10 osób,
b) dla nauczyciela / opiekuna zorganizowanej grupy dzieci i młodzieży złożonej z co najmniej 10 podopiecznych


  26 zł

  5
 zł

 

bilet specjalny jednorazowy (ważny 30 dni od daty zakupu) dla:

a) osoby do lat 24 uczęszczającej do szkoły specjalnej,
b) dziecka niepełnosprawnego,

c) osoby dorosłej niepełnosprawnej w stopniu znacznym,

d) podopiecznych z: Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Domów Opieki,

Warsztatów Terapii Zajęciowej, Środowiskowych Domów Samopomocy, Domów Pomocy Społecznej i Zakładów Opiekuńczo – Leczniczych – na podstawie dokumentu poświadczającego,

e) opiekuna osoby, o której mowa w ppkt: a), b), c), d)

f) licencjonowanego przewodnika oprowadzającego grupę,

5 zł

  

bilet dla weterana - dla osoby posiadającej status weterana lub weterana poszkodowanego, zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 roku o weteranach działań poza granicami państwa (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku, poz. 2055 ) (ważny 30 dni od daty zakupu)                                                                                                                   5 zł 


 

Bilet roczny imienny  (ważny 365 dni od daty zakupu)

- normalny                                                                                   180 zł

- ulgowy                                                                                      140 zł

 

 

 

Wypożyczenie wózka                                                                 20 zł

 

 

Oprowadzanie po terenie ZOO  - Rarytasy płockiego ZOO - czas trwania 1 godzina     250 zł

(grupa do 30 osób + obowiązujące bilety wstępu do ZOO,  grupa osób z orzeczeniem o niepełnosprawności  do 15 osób + bilety wstępu do ZOO) 

Oprowadzanie po całym terenie ZOO czas trwania 1 godz. 45 min.                             300 zł

(grupa do 30 osób + obowiązujące bilety wstępu do ZOO,  grupa osób z orzeczeniem o niepełnosprawności  do 15 osób + bilety wstępu do ZOO) 

Oprowadzanie po terenie ZOO w jęz. angielskim - czas trwania 1 godz. 45 min.                           (grupa do 15 osób + obowiązujące bilety wstępu do ZOO)                                            350 zł 

 

Zajęcia edukacyjne na terenie ZOO - czas trwania 45 min.                                    300 zł
(grupa do 25 osób + obowiązujące bilety wstępu do ZOO, grupa osób z orzeczeniem o niepełnosprawności  do 15 osób + bilety wstępu do ZOO

Zajęcia edukacyjne na terenie ZOO w jęz. angielskim - czas trwania 45 min.                                                                                                                                                                 350 zł
(grupa do 15 osób + obowiązujące bilety wstępu do ZOO)

 

 

Zajęcia edukacyjne poza terenem ZOO (na terenie powiatu płockiego)

350 zł/godz.

 

Udostępnianie powierzchni dla zorganizowanych grup szkolnych i przedszkolnych w celach sportowych i edukacyjnych

wynajem sali edukacyjnej (do 50 osób)                                                                    300 zł/godz.

300 zł/godz.

 

Organizacja przyjęć okolicznościowych na terenie ZOO:

np. urodziny na terenie ZOO 400 zł/godz.

+ bilety wstępu  po 26 zł od każdego uczestnika  - czas trwania  minimum 2 godz.USŁUGI DODATKOWE: oprowadzanie po terenie ZOO, zajęcia edukacyjne, wynajem powierzchni, organizacja imprez okolicznościowych - według cennika dostępnego na www.zoo.plock.pl


 

 
Ceny dla posiadaczy Płockiej Karty Mieszkańca :

Bilet podstawowy jednorazowy

36 zł

Bilet ulgowy jednorazowy

26 zł

Bilet roczny imienny  (ważny 365 dni od daty zakupu)

- normalny
160 zł
- ulgowy
110 zł
Informujemy, że jesteśmy uczestnikami Programu „Płocka Karta Familijna 3+”.
Ceny dla posiadaczy karty:

Bilet podstawowy jednorazowy

20zł

Bilet ulgowy jednorazowy

15 zł

Wypożyczenie wózka

10 zł


 

Dokumentami uprawniającymi do korzystania z ulgowych  i specjalnych biletów wstępu są odpowiednio:

1) ważna legitymacja szkolna lub studencka,

2) legitymacja rencisty, emeryta lub dowód osobisty wraz z odcinkiem renty lub emerytury,

3) dokument orzekający o niepełnosprawności (orzeczenie lub legitymacja)
4) legitymacja weterana lub weterana poszkodowanego
5) dokument poświadczający licencję przewodnika wycieczek
6) dla uchodźcy wojennego z Ukrainy paszport z pieczątką przekroczenia polskiej granicy po 24 lutego 2022 roku lub inny dokument, który to potwierdza
7) Płocka Karta Familijna 3+, Płocka Karta Mieszkańca

  

Ceny sprzedaży nadwyżek zwierząt w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Płocku

Lp.

GATUNEK

CENA w PLN

DOROSŁY*

MŁODE**

SAMIEC

SAMICA

 

1

Drób hodowlany

60

60

30

2

Koza karłowata

400

400

400

3

Królik domowy

80

80

60

4

Osioł domowy

2000

2000

2000

5

Owca 

400

400

300

6

Paw indyjski

300

300

150

7

Świnia karłowata

200

200

150

8

Świnka morska808080


Zwierzęta nieprzedstawiające wartości hodowlanej: cena niższa o 50% 

*) przez „dorosłe” należy rozumieć osobniki, które osiągnęły dojrzałość płciową.

**) przez „młode” należy rozumieć samca lub samicę do osiągnięcia wieku dojrzałości płciowej.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 20 lat temu (czwartek, 26 czerwca 2003, godzina 07:54)
  • Osoba publikująca: Anna Jasińska - Miejski Ogród Zoologiczny
  • Nadzór nad treścią: Anna Jasińska - Miejski Ogród Zoologiczny
  • Ilość wyświetleń: 2 795 196
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji