Miejski Ogród Zoologiczny w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Norbertańska 2, 09-402 Płock tel. 24 366 05 11, 24 366 05 12,

NIP: 7743264757 / KRS 0000941282, Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi

XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy : 36 989 000,00 zł

www.zoo.plock.pl  e-mail: sekretariat@zoo.plock.pl

                                                     krzysztof.kelman@zoo.plock.pl


ZOO czynne jest codziennie – godziny otwarcia:

 

styczeń

 

 Kasa

 

  9-15

 

 

   ZOO

 

 

 9 - 16

 

luty - marzec

Kasa

  9-16

   ZOO

 9 - 17

kwiecień

Kasa

  9-17

   ZOO

 9 - 18

maj – sierpień

Kasa

  9-18

   ZOO

 9 - 19

wrzesień

Kasa

  9-17

   ZOO

 9 - 18

październik

Kasa

  9-16

   ZOO

 9 - 17

listopad – grudzień

Kasa

  9-15

   ZOO

 9 - 16

 

UWAGA - pawilony zamykane są na pół godziny przed zamknięciem ZOO
 
W poniedziałki Pawilon Herpetarium (w tym ekspozycja dżungli) czynny jest od godziny 12:30

Ceny biletów (obowiązują od 01.04. 2022 roku):

 

bilet podstawowy jednorazowy (ważny 30 dni od daty zakupu) – obejmuje wejście z dziećmi do ukończenia 3 lat

38 zł

 

bilet ulgowy jednorazowy (ważny 30 dni od daty zakupu) dla:
a) dzieci po ukończeniu 3 lat,
b) uczniów szkół podstawowych, dziennych szkół średnich  i dziennych szkół policealnych
c) studentów do ukończenia 26 roku życia - obejmuje wejście wraz z dziećmi do ukończenia 3 lat,
d) emerytów i rencistów - obejmuje wejście z dziećmi do ukończenia 3 lat,
e) osoby niepełnosprawne w stopniu lekkim i umiarkowanym - obejmuje wejście z dziećmi do ukończenia 3 lat                                                                                                                                  


28 zł

 

bilet zbiorowy jednorazowy (ważny 30 dni od daty zakupu) dla:
a) 1 uczestnika zorganizowanej grupy dzieci i młodzieży składającej się z co najmniej 10 osób,
b) dla nauczyciela / opiekuna zorganizowanej grupy dzieci i młodzieży złożonej z co najmniej 10 podopiecznych


  24 zł

  3
 zł

 

bilet specjalny jednorazowy (ważny 30 dni od daty zakupu) dla:

a) osoby do lat 24 uczęszczającej do szkoły specjalnej,
b) dziecka niepełnosprawnego,

c) osoby dorosłej niepełnosprawnej w stopniu znacznym,

d) podopiecznych z: Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Domów Opieki,

Warsztatów Terapii Zajęciowej, Środowiskowych Domów Samopomocy, Domów Pomocy Społecznej i Zakładów Opiekuńczo – Leczniczych – na podstawie dokumentu poświadczającego,

e) opiekuna osoby, o której mowa w ppkt: a), b), c), d)

f) licencjonowanego przewodnika oprowadzającego grupę,

3 zł

  

bilet dla weterana - dla osoby posiadającej status weterana lub weterana poszkodowanego, zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 roku o weteranach działań poza granicami państwa (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku, poz. 2055 ) (ważny 30 dni od daty zakupu)                                                                                                                   3 zł 


 

Bilet roczny imienny  (ważny 365 dni od daty zakupu)

- normalny                                                                                   170 zł

- ulgowy                                                                                      130 zł

 

 

 

Wypożyczenie wózka                                                                 16 zł

 

 

Oprowadzanie po terenie ZOO (grupa do 40 osób                    250 zł
+ obowiązujące bilety wstępu do ZOO) 

 

 

Zajęcia dydaktyczne na terenie ZOO (grupa do 30 osób           250 zł/godz.
+ obowiązujące bilety wstępu do ZOO)

 

 

Zajęcia dydaktyczne poza terenem ZOO (na terenie powiatu płockiego)

300 zł/godz.

 

Udostępnianie powierzchni dla zorganizowanych grup szkolnych i przedszkolnych w celach sportowych i edukacyjnych

250 zł/godz.

 

Organizacja przyjęć okolicznościowych na terenie ZOO:

organizacja imprezy okolicznościowej „Urodziny w ZOO” (do 20 osób):

 pakiet MINI (2 godziny)                                                                                      500zł/do 10 uczestników

(korzystanie z sali edukacyjnej z nagłośnieniem lub placu piknikowego)

każdy kolejny uczestnik 40,00 PLN/os.

 pakiet MIDI (2 godziny)                                                                                       750 zł/do 10 uczestników

(korzystanie z sali edukacyjnej z nagłośnieniem lub placu piknikowego, zajęcia edukacyjne z pokazem zwierząt, karmienie wybranych zwierząt w ZOO)

każdy kolejny uczestnik 50,00 PLN/os.

 pakiet MAXI (3 godziny)                                                                                    850 zł/ 10 uczestników

(korzystanie z sali edukacyjnej z nagłośnieniem, zajęcia edukacyjne z pokazem zwierząt (ok. 30 min), karmienie wybranych zwierząt w ZOO (ok. 30 min), ognisko lub spacer po ZOO z przewodnikiem (ok.1 godz.))

każdy kolejny uczestnik 60,00 PLN/os.

W zakres każdego pakietu wchodzą dodatkowo: zaproszenia dla gości, zestaw gadżetów ZOO dla solenizanta.

Opiekunowie gości urodzinowych, którzy po przyprowadzeniu podopiecznego wyrażą chęć pozostania na terenie ZOO, zobowiązani są wykupić jednorazowy ulgowy bilet wstępu.            28 zł


 

 
Ceny dla posiadaczy Płockiej Karty Mieszkańca :

Bilet podstawowy jednorazowy

34 zł

Bilet ulgowy jednorazowy

24 zł

Bilet roczny imienny  (ważny 365 dni od daty zakupu)

- normalny
150 zł
- ulgowy
100 zł
Informujemy, że jesteśmy uczestnikami Programu „Płocka Karta Familijna 3+”.
Ceny dla posiadaczy karty:

Bilet podstawowy jednorazowy

19zł

Bilet ulgowy jednorazowy

14 zł

Wypożyczenie wózka

8 zł


 

Dokumentami uprawniającymi do korzystania z ulgowych  i specjalnych biletów wstępu są odpowiednio:

1) ważna legitymacja szkolna lub studencka,

2) legitymacja rencisty, emeryta lub dowód osobisty wraz z odcinkiem renty lub emerytury,

3) dokument orzekający o niepełnosprawności (orzeczenie lub legitymacja)
4) legitymacja weterana lub weterana poszkodowanego
5) dokument poświadczający licencję przewodnika wycieczek
6) dla uchodźcy wojennego z Ukrainy paszport z pieczątką przekroczenia polskiej granicy po 24 lutego 2022 roku lub inny dokument,
   który to potwierdza
7) Płocka Karta Familijna 3+, Płocka Karta Mieszkańca

 

 

Ceny sprzedaży nadwyżek zwierząt w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Płocku

Lp.

GATUNEK

CENA w PLN

DOROSŁY*

MŁODE**

SAMIEC

SAMICA

 

1

Drób hodowlany

60

60

30

2

Koza karłowata

300

300

200

3

Królik domowy

80

80

60

4

Osioł domowy

2000

2000

2000

5

Owca 

300

300

200

6

Paw indyjski

300

300

150

7

Świnia karłowata

150

150

100

8

Świnka morska606060


Zwierzęta nieprzedstawiające wartości hodowlanej: cena niższa o 50% 

*) przez „dorosłe” należy rozumieć osobniki, które osiągnęły dojrzałość płciową.

**) przez „młode” należy rozumieć samca lub samicę do osiągnięcia wieku dojrzałości płciowej.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 20 lat temu (czwartek, 26 czerwca 2003, godzina 07:54)
  • Osoba publikująca: Anna Jasińska - Miejski Ogród Zoologiczny
  • Nadzór nad treścią: Anna Jasińska - Miejski Ogród Zoologiczny
  • Ilość wyświetleń: 2 792 542
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji