Miejski Ogród Zoologiczny w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Norbertańska 2, 09-402 Płock tel. 24 366 05 11, 24 366 05 12,

NIP: 7743264757 / KRS 0000941282, Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi

XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy : 33 838 000,00 zł

www.zoo.plock.pl  e-mail: sekretariat@zoo.plock.pl

                                                     krzysztof.kelman@zoo.plock.pl


ZOO czynne jest codziennie – godziny otwarcia:

 

styczeń

 

 Kasa

 

  9-15

 

 

   ZOO

 

 

 9 - 16

 

luty - marzec

Kasa

  9-16

   ZOO

 9 - 17

kwiecień

Kasa

  9-17

   ZOO

 9 - 18

maj – sierpień

Kasa

  9-18

   ZOO

 9 - 19

wrzesień

Kasa

  9-17

   ZOO

 9 - 18

październik

Kasa

  9-16

   ZOO

 9 - 17

listopad – grudzień

Kasa

  9-15

   ZOO

 9 - 16

 

UWAGA - pawilony zamykane są na pół godziny przed zamknięciem ZOO
 
W poniedziałki Pawilon Herpetarium (w tym ekspozycja dżungli) czynny jest od godziny 12:30

Ceny biletów (obowiązują od 01.04. 2022 roku):

 

bilet podstawowy jednorazowy (ważny 30 dni od daty zakupu) – obejmuje wejście z dziećmi do ukończenia 3 lat

32 zł

 

 

bilet ulgowy jednorazowy (ważny 30 dni od daty zakupu) dla:
a) dzieci po ukończeniu 3 lat,
b) uczniów szkół podstawowych, dziennych szkół średnich  i dziennych szkół policealnych
c) studentów do ukończenia 26 roku życia - obejmuje wejście wraz z dziećmi do ukończenia 3 lat,
d) emerytów i rencistów - obejmuje wejście z dziećmi do ukończenia 3 lat,
e) osoby niepełnosprawne w stopniu lekkim i umiarkowanym - obejmuje wejście z dziećmi do ukończenia 3 lat                                                                                                                                  


22 zł

 

 

bilet zbiorowy jednorazowy (ważny 30 dni od daty zakupu) dla:
a) 1 uczestnika zorganizowanej grupy dzieci i młodzieży składającej się z co najmniej 10 osób,
b) dla nauczyciela / opiekuna zorganizowanej grupy dzieci i młodzieży złożonej z co najmniej 10 podopiecznych


  18 zł

 
2 zł

 

 

bilet specjalny jednorazowy (ważny 30 dni od daty zakupu) dla:

a) osoby do lat 24 uczęszczającej do szkoły specjalnej,
b) dziecka niepełnosprawnego,

c) osoby dorosłej niepełnosprawnej w stopniu znacznym,

d) podopiecznych z: Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Domów Opieki,

Warsztatów Terapii Zajęciowej, Środowiskowych Domów Samopomocy, Domów Pomocy Społecznej i Zakładów Opiekuńczo – Leczniczych – na podstawie dokumentu poświadczającego,

e) opiekuna osoby, o której mowa w ppkt: a), b), c), d)

f) licencjonowanego przewodnika oprowadzającego grupę,

2 zł

 

bilet jednorazowy dla uchodźcy wojennego z Ukrainy, po okazaniu w kasie paszportu
z pieczątką przekroczenia polskiej granicy po 24 lutego 2022 roku lub okazaniu innego dokumentu,
który to potwierdza (ważny 30 dni od daty zakupu) – obejmuje wejście z dziećmi do ukończenia 3 lat                        22 zł

 

bilet dla weterana - dla osoby posiadającej status weterana lub weterana poszkodowanego, zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 roku o weteranach działań poza granicami państwa (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku, poz. 2055 ) (ważny 30 dni od daty zakupu)                                                                                                                   2 zł 


 

 

Bilet roczny imienny  (ważny 365 dni od daty zakupu)

- normalny                                                                                   140 zł

- ulgowy                                                                                     100 zł

 

 

 

 

Wypożyczenie wózka                                                                 14 zł

 

 

Oprowadzanie po terenie ZOO (grupa do 40 osób                    200 zł
+ obowiązujące bilety wstępu do ZOO) 

 

 

 

Zajęcia dydaktyczne na terenie ZOO (grupa do 30 osób           200 zł/godz.
+ obowiązujące bilety wstępu do ZOO)

 

 

 

Zajęcia dydaktyczne poza terenem ZOO (na terenie powiatu płockiego)

250 zł/godz.

 

 

Udostępnianie powierzchni dla zorganizowanych grup szkolnych i przedszkolnych w celach sportowych i edukacyjnych

200 zł/godz.

 

 Wynajem sali edukacyjnej – za 1 godzinę                                                                        200 zł/godz.


Organizacja przyjęć okolicznościowych na terenie ZOO:

1 godzina
+ bilet grupowy jednorazowy  18,00 zł

400 zł

2 godziny
+ bilet grupowy jednorazowy  18,00 zł

550 zł

3 godziny
+ bilet grupowy jednorazowy  18,00 zł

650 zł

 

W zakresie danej usługi wchodzi: m.in. wstęp na teren ZOO dla grupy związanej z organizacją przyjęć okolicznościowych (do 25 osób), udostępnienie sali z nagłośnieniem, przeprowadzenie zajęć edukacyjnych w towarzystwie egzotycznych zwierząt, ciekawe opowieści o zwierzętach oraz zabawy i quizy związane ze zwierzętami, spacer po ZOO z przewodnikiem (w miarę możliwości czasowych oraz pogodowych).


 

 
Ceny dla posiadaczy Płockiej Karty Mieszkańca :

Bilet podstawowy jednorazowy

28 zł

Bilet ulgowy jednorazowy

20 zł

Bilet roczny imienny  (ważny 365 dni od daty zakupu)

- normalny
120 zł
- ulgowy
80 zł
Informujemy, że jesteśmy uczestnikami Programu „Płocka Karta Familijna 3+”.
Ceny dla posiadaczy karty:

Bilet podstawowy jednorazowy

16 zł

Bilet ulgowy jednorazowy

11 zł

Wypożyczenie wózka

7 zł


 

Dokumentami uprawniającymi do korzystania z ulgowych  i specjalnych biletów wstępu są odpowiednio:

1) ważna legitymacja szkolna lub studencka,

2) legitymacja rencisty, emeryta lub dowód osobisty wraz z odcinkiem renty lub emerytury,

3) dokument orzekający o niepełnosprawności (orzeczenie lub legitymacja)
4) legitymacja weterana lub weterana poszkodowanego
5) dokument poświadczający licencję przewodnika wycieczek
6) dla uchodźcy wojennego z Ukrainy paszport z pieczątką przekroczenia polskiej granicy po 24 lutego 2022 roku lub inny dokument,
   który to potwierdza
7) Płocka Karta Familijna 3+, Płocka Karta Mieszkańca

 

 

Ceny sprzedaży nadwyżek zwierząt w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Płocku

Lp.

GATUNEK

CENA w PLN

DOROSŁY*

MŁODE**

SAMIEC

SAMICA

 

1

Drób hodowlany

50

50

20

2

Koza karłowata

200

200

150

3

Królik domowy

50

50

50

4

Osioł domowy

1500

2000

1500

5

Owca 

200

200

150

6

Paw indyjski

300

200

100

7

Świnia karłowata

150

150

100

8

Świnka morska505050


Zwierzęta nieprzedstawiające wartości hodowlanej: cena niższa o 50% 

*) przez „dorosłe” należy rozumieć osobniki, które osiągnęły dojrzałość płciową.

**) przez „młode” należy rozumieć samca lub samicę do osiągnięcia wieku dojrzałości płciowej.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 19 lat temu (czwartek, 26 czerwca 2003, godzina 07:54)
  • Osoba publikująca: Anna Jasińska - Miejski Ogród Zoologiczny
  • Nadzór nad treścią: Anna Jasińska - Miejski Ogród Zoologiczny
  • Ilość wyświetleń: 2 768 663
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji