Wykaz  majątku  MOZ w Płcku na dzień 31 grudzień 2007 roku

 

Aktywa trwałe ogółem :                                                        4.289.332,73

 

I.    Wartości niematerialne i prawne                                                      3. 024,00

II.   Rzeczowe aktywa trwałe

1.    Środki trwałe                                                                 4.286.308,73  

1.1.  Grunty                                                                                                                          0,00

1.2.  Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                            3.983.024,37

1.3.  Urządzenia techniczne i maszyny                                                                            0,00

1.4.  Środki transportu                                                                                           111.892,60

1.5.  Inne środki trwałe                                                                                          191.391,76

2.    Inwestycje rozpoczęte                                                                0,00

3.    Środki przekazane na poczet inwestycji                                               0,00

III.  Należności długoterminowe                                                      0,00

IV.  Długoterminowe aktywa finansowe                                            0,00

V.   Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                               0,00

 


Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 13 lat temu (środa, 27 lutego 2008, godzina 11:21)
  • Osoba publikująca: Anna Jasińska - Miejski Ogród Zoologiczny
  • Nadzór nad treścią: Anna Jasińska - Miejski Ogród Zoologiczny
  • Ilość wyświetleń: 2 695 452
  • Data ostatniej aktualizacji: środa, 27 lutego 2008, godzina 11:25
  • Historia aktualizacji

  • 27 lutego 2008, godzina 11:25 Aktualizacja danych
    27 lutego 2008, godzina 11:22 Aktualizacja danych