Płock, dnia 20.03.2018 r.


AT – SA  – 233 | 19 | 2018


ZAPROSZENIE


Dyrektor Miejskiego Ogrodu Zoologicznego – Jednostki Budżetowej w Płocku zaprasza do składania ofert w konkursie na najem placu o powierzchni 4 m² – Górny Plac Zabaw na cele handlowo – usługowe.
1. Wynajmujący: Gmina Miasto Płock, Miejski Ogród Zoologiczny - Jednostka Budżetowa w Płocku, 09-402 Płock, ul. Norbertańska 2, tel. / fax: 24 366 05 12 / 24 366 05 13.
2. Przedmiotem najmu jest: Wyznaczony plac o powierzchni 4 m² – Górny Plac Zabaw na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego – Jednostki Budżetowej w Płocku na cele handlowo – usługowe.
Wynajmujący z powodu realizacji prac remontowych i inwestycyjnych prowadzonych na terenie MOZ JB w Płocku zastrzega sobie prawo do zmiany lokalizacji najmowanego placu         w trakcie trwania umowy.
3. Czas najmu: 01.04.2018 r. - 30.09.2018 r. (z możliwością przedłużenia o kolejne miesiące, jednak nie dłużej niż do dnia 31.12.2018 r.)

 

http://bip.ump.pl/dane/upload/moz/Ogloszenie_Gorny_Plac_Zabaw.doc

http://bip.ump.pl/dane/upload/moz/Zalacznik_Nr_1.doc

http://bip.ump.pl/dane/upload/moz/Wzor_Umowy__Gorny_Plac_Zabaw.doc


Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 3 lata temu (środa, 21 marca 2018, godzina 08:13)
  • Osoba publikująca: Anna Jasińska - Miejski Ogród Zoologiczny
  • Nadzór nad treścią: Anna Jasińska - Miejski Ogród Zoologiczny
  • Ilość wyświetleń: 2 695 161
  • Data ostatniej aktualizacji: środa, 21 marca 2018, godzina 09:16
  • Historia aktualizacji

  • 21 marca 2018, godzina 09:16 Aktualizacja danych
    21 marca 2018, godzina 09:15 Aktualizacja danych