http://bip.ump.pl/dane/upload/moz/Ogloszenie_-_konserwator.doc

http://bip.ump.pl/dane/upload/moz/Klauzula_informacyjna_-_rekrutacja.doc

 

Ogłoszenie o naborze nr 02/2018                                           Płock, dnia 30.11.2018 r.

 

 

 

 DYREKTOR

 

MIEJSKIEGO OGRODU ZOOLOGICZNEGO – JEDNOSTKA BUDŻETOWA

 

W PŁOCKU

 

09-402 Płock, ul. Norbertańska 2

 

ogłasza nabór na stanowisko

 

KONSERWATOR

 

 

 

 Zakres wykonywanych zadań, w szczególności:

 

 1. Wykonywanie prac remontowych, malarskich i porządkowych.

 2. Wykonywanie bieżących napraw i konserwacji: obiektów, instalacji, urządzeń technicznych oraz wyposażenia.

 3. Wykonywanie bieżących napraw instalacji i urządzeń elektrycznych.

 4. Wymiana uszkodzonego osprzętu elektrycznego.

 5. Przeglądy rozdzielni elektrycznych (naprawa – wymiana uszkodzonych podzespołów w rozdzielniach).

 6. Zapewnienie ciągłości pracy Miejskiego Ogrodu Zoologicznego-JB w Płocku pod względem elektrycznym i utrzymanie ciągłego zasilania pomieszczeń biurowych, pomocniczych i gospodarczych.

 7. Bieżące kontrolowanie i uzupełnianie oświetlenia na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego-JB w Płocku.

 

Wymagania:

 

 1. Wykształcenie minimum zawodowe,

 2. Minimum 10 letnie doświadczenie pracy udokumentowane świadectwami pracy,

 3. Aktualne uprawnienia SEP E1 i D1:

  - urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1kv,

 

- urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu powyżej 1 kv.

 

Warunki zatrudnienia:

 

 1. Umowa o pracę,

 2. Pełny wymiar czasu pracy (40 godzin tygodniowo),

 3. Praca  5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.00 do 15.00,

 4. Miejsce pracy: Miejski Ogród Zoologiczny – Jednostka Budżetowa w Płocku,  ul. Norbertańska 2.

Wymagane dokumenty aplikacyjne:

1. Życiorys (CV) – własnoręcznie podpisany,

 • 2. List motywacyjny – własnoręcznie podpisany,


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Sekretariacie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego – Jednostka Budżetowa w Płocku przy ulicy Norbertańskiej 2 w godzinach od 7.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku  lub przesłać pocztą (za ważną uważana będzie data wpływu dokumentów do MOZ-JB w Płocku) do dnia 14 grudnia 2018 r.

Przewidywany termin zatrudnienia: styczeń 2019 r.

Dodatkowe informacje udzielane będą pod Nr tel. 24 366 05 24              

 

 

 


Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 3 lata temu (piątek, 30 listopada 2018, godzina 13:41)
 • Osoba publikująca: Anna Jasińska - Miejski Ogród Zoologiczny
 • Nadzór nad treścią: Anna Jasińska - Miejski Ogród Zoologiczny
 • Ilość wyświetleń: 2 695 208
 • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji