http://bip.ump.pl/dane/upload/moz/Wniosek_o_nabor_-_konserwator_27.01.2020_r..doc

http://bip.ump.pl/dane/upload/moz/Klauzula_informacyjna_-_rekrutacja.doc

Ogłoszenie o naborze nr 01/2020                   Płock, dn.27.01.2020 r.

 

 

DYREKTOR

MIEJSKIEGO OGRODU ZOOLOGICZNEGO- JEDNOSTKA BUDŻETOWA

W PŁOCKU

09-402 Płock, ul. Norbertańska 2

ogłasza nabór na stanowisko

KONSERWATOR

 

Zakres zadań na stanowisku:

1.    Wykonywanie prac remontowych, malarskich i porządkowych.

2.    Wykonywanie bieżących napraw i konserwacji: obiektów, instalacji, urządzeń technicznych oraz wyposażenia.

3.    Wykonywanie bieżących napraw instalacji i urządzeń elektrycznych.

4.    Wymiana uszkodzonego osprzętu elektrycznego.

5.    Przeglądy rozdzielni elektrycznych (naprawa – wymiana uszkodzonych podzespołów
w rozdzielniach).

6.    Zapewnienie ciągłości pracy Miejskiego Ogrodu Zoologicznego- JB w Płocku  pod względem elektrycznym i utrzymanie ciągłego zasilania pomieszczeń biurowych, pomocniczych
i gospodarczych.

7.    Bieżące kontrolowanie i uzupełnianie oświetlenia na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego- JB w Płocku.

 

Wymagania niezbędne na stanowisku (formalne):

1.    Wykształcenie minimum zawodowe;

2.    Staż pracy minimum 10 lat

3.    Aktualne uprawnienia:

a)       do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku EKSPLOATACJI w zakresie: obsługi, konserwacji, remontów i montażu: urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 KV, urządzeń, instalacji   i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 KV.

b)      do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku DOZORU w zakresie: obsługi, konserwacji, remontów i montażu: urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 KV, urządzeń, instalacji   i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 KV.

 

Warunki zatrudnienia:

1.       Umowa o pracę,

2.       Pełny wymiar czasu pracy (40 godzin tygodniowo),

3.       Praca 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.00 do 15.00

4.       Miejsce pracy: Miejski Ogród Zoologiczny – Jednostka Budżetowa w Płocku,
ul. Norbertańska 2.

Wymagane dokumenty aplikacyjne:

1.       Życiorys (CV)- własnoręcznie podpisany,

2.       List motywacyjny- własnoręcznie podpisany,

3.       Klauzula informacyjna- własnoręcznie podpisana wg załączonego wzoru:

http://bip.ump.pl/dane/upload/moz/Klauzula_informacyjna_-_rekrutacja.doc 

Wymagane dokumenty aplikacyjne wraz z klauzulą informacyjną można składać w Sekretariacie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego – Jednostka Budżetowa w Płocku przy ulicy Norbertańskiej 2 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00 lub przesłać pocztą na ww. wskazany adres bądź na adres sekretariat@zoo.plock.pl

Przewidywany termin zatrudnienia:  luty 2020

 

Dodatkowe informacje udzielane będą pod nr tel. 24 366 05 24