Płock, dnia 17.04.2019 r.

 

AT – SA  – 233 | 17 | 2019

 www.zoo.plock.pl

Tablica Ogłoszeń, BIP

 

 

 

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU

 

Dotyczy: konkursu na najem budynku administracyjno-gospodarczego
o powierzchni 129,15 m2 wraz z przyległym tarasem do budynku z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowo-gastronomicznej.

 

Wynajmujący - Gmina-Miasto Płock, Miejski Ogród Zoologiczny - Jednostka Budżetowa           w Płocku, 09-402 Płock, ul. Norbertańska 2 informuje, że w przedmiotowym postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta.

 

Biorąc powyższe pod uwagę konkurs zostaje unieważniony.

 

 

 

 

 

 

                                                                                  ZATWIERDZAM

                                                                                            Dyrektor                                                                                                    Miejskiego Ogrodu Zoologicznego - Jednostka Budżetowa w Płocku

                Krzysztof Kelman

                                                                        

                                                                        


Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 2 lata temu (czwartek, 18 kwietnia 2019, godzina 07:58)
  • Osoba publikująca: Anna Jasińska - Miejski Ogród Zoologiczny
  • Nadzór nad treścią: Anna Jasińska - Miejski Ogród Zoologiczny
  • Ilość wyświetleń: 2 694 960
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji