Wartości

niematerialne

i prawne

Grunty

Budynki, lokale,

i obiekty

inżynierii lądowej

i wodnej

Urządzenia techniczne

i maszyny

 

Środki

transportu

Inne środki

trwałe

RAZEM

stan na

31.12.2013

(brutto)

13 320,00

776 473,40

14 885 118,46

124 282,10

323 331,03

269 542,90

16 392 067,89

umorzenie na

31.12.2013

13 320,00

0,00

4 019 007,59

108 106,28

295 867,37

250 908,40

4 687 209,64

Stan na

31.12.2013

(netto)

0,00

776 473,40

10 866 110,87

16 175,82

27 463,66

18 634,50

11 704 858,25

 

Majątek trwały MOZ  w Płocku na dzień 31.12.2013 r.

 


Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 7 lat temu (środa, 04 czerwca 2014, godzina 12:43)
  • Osoba publikująca: Anna Jasińska - Miejski Ogród Zoologiczny
  • Nadzór nad treścią: Anna Jasińska - Miejski Ogród Zoologiczny
  • Ilość wyświetleń: 2 695 294
  • Data ostatniej aktualizacji: środa, 04 czerwca 2014, godzina 12:46
  • Historia aktualizacji

  • 04 czerwca 2014, godzina 12:46 Aktualizacja danych