OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczy realizacji zadania pn. „Dostawa mięsa wołowego dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego – Jednostki Budżetowej w Płocku w roku 2019

 

Zamówienie pn.:Dostawa mięsa wołowego dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego – Jednostki Budżetowej w Płocku w roku 2019 obejmuje:

1) dostawę mięsa wołowego - półtusze dzielone na ćwierci w ilości 9.641,00 kg;

2) dostawę mięsa mielonego wołowego w ilości 137,00 kg. 

 

1.       Odbiór towaru będzie odbywał się sukcesywnie w miarę potrzeb Zamawiającego                  w magazynie na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego po dostarczeniu przez Wykonawcę.

2.         Realizacja dostawy musi nastąpić najpóźniej 72 godziny od chwili zgłoszenia zapotrzebowania w miejscu i w ilości wskazanych przez Zamawiającego. 

3.         Suma zamówionego i dostarczonego towaru na podstawie konkretnych zamówień Zamawiającego nie musi odpowiadać ilości określonej w ogłoszeniu i może ulec zmniejszeniu, przy czym wartość zamówienia może ulec zmniejszeniu do 30% wartości określonej w umowie co nie stanowi prawa Wykonawcy do zgłoszenia roszczeń  z tego tytułu.

4.       Wykonawca dostarcza towar, ćwierci wołowe dzielone na ćwiartki oraz mięso mielone wołowe - we wskazane przez Zamawiającego miejsce własnym transportem i na własny koszt.

5.       Każdorazowa dostawa musi być potwierdzona Handlowym Dokumentem Identyfikacyjnym.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 3 lata temu (czwartek, 06 grudnia 2018, godzina 11:38)
  • Osoba publikująca: Anna Jasińska - Miejski Ogród Zoologiczny
  • Nadzór nad treścią: Anna Jasińska - Miejski Ogród Zoologiczny
  • Ilość wyświetleń: 2 694 810
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji