Płock, dnia 28.12.2015 rok

 

 

 

 

 

AT - ZP - 226 | 27 | 2015

 

www.zoo.plock.pl
Tablica Ogłoszeń

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU
zamówienia o wartości poniżej 30 000 Euro

 

Dotyczy: postępowania o zamówieniu publicznym o wartości poniżej 30 000 Euro na realizację zadania pn. Dostawa artykułów spożywczych dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Płocku w roku 2016.

 

Zamawiający - Gmina – Miasto Płock, Miejski Ogród Zoologiczny Jednostka Budżetowa w Płocku zawiadamia, że w wyniku badania i oceny ofert jako najkorzystniejszą wybrał ofertę nr 1 złożoną przez Wykonawcę:

 

Hurtownia GOUDA

 

Marek Głowacki

 

09-400 Płock

 

ul. Bielska 61

 

Cena wybranej oferty wynosi: 51.805,92 zł brutto.

 

Ponadto Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły 2 oferty:

 

Numer oferty

NAZWA OFERENTA

Cena brutto

 

Kolejność wg kryterium – najniższa cena 100%

1

Hurtownia GOUDA

Marek Głowacki

09-400 Płock

ul. Bielska 61

51.805,92 pln

1

2

PPH POLARIS

Małgorzata Gruszczyńska

ul. Żołnierska 20a

62-800 Kalisz

53.452,15 pln

2

 

 

 

ZATWIERDZAM
Dyrektor Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Płocku
Krzysztof Kelman

 


Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 6 lat temu (poniedziałek, 28 grudnia 2015, godzina 15:58)
  • Osoba publikująca: Anna Jasińska - Miejski Ogród Zoologiczny
  • Nadzór nad treścią: Anna Jasińska - Miejski Ogród Zoologiczny
  • Ilość wyświetleń: 2 695 056
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji