Płock, dnia 22.12.2015 r.

 

 

AT - ZP - 226 | 19 | 2015

 

www.zoo.plock.pl
Tablica Ogłoszeń

 

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU

zamówienia o wartości poniżej 30 000 Euro

Dotyczy: postępowania o zamówieniu publicznym o wartości poniżej 30 000 Euro na realizację zadania pn.: Dostawa królików dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Płocku w roku 2016.

 

 

            Zamawiający - Gmina - Miasto Płock, Miejski Ogród Zoologiczny, Jednostka Budżetowaw Płocku, 09-402 Płock, ul. Norbertańska 2, NIP: 774-21-37-442 informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez:

 

Bogdan Szczałuba

Juryszewo 14

04-410 Płock 12

 

 

 

za cenę 47.191,20 zł brutto.

 

 

Ponadto Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu nie złożono więcej ofert.

 

 

                         

                         

                          ZATWIERDZAM

                                                Dyrektor Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Płocku

                          Krzysztof Kelman

 

 


Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 6 lat temu (wtorek, 22 grudnia 2015, godzina 10:10)
  • Osoba publikująca: Anna Jasińska - Miejski Ogród Zoologiczny
  • Nadzór nad treścią: Anna Jasińska - Miejski Ogród Zoologiczny
  • Ilość wyświetleń: 2 695 055
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji