Wykaz  majątku  MOZ w Płcku na dzień 31 grudzień 2010 roku

 

Aktywa trwałe ogółem :                                              5  931 569,21

 

I.    Wartości niematerialne i prawne                                 6 480,00

II.   Rzeczowe aktywa trwałe                                         5 925 089,21  

 1.   Środki trwałe                                                              

1.1.  Grunty                                                                                                      776 473,40       

1.2.  Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                          4 984 594,90

1.3.  Urządzenia techniczne i maszyny                                                                    0,00

1.4.  Środki transportu                                                                                      96 570,29

1.5.  Inne środki trwałe                                                                                         67 450,62

2.    Inwestycje rozpoczęte                                                         0,00

3.    Środki przekazane na poczet inwestystycji                         0,00

III.  Należności długoterminowe                                                0,00

IV.  Długoterminowe aktywa finansowe                                     0,00

V.   Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                         0,00

 


Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 10 lat temu (piątek, 01 kwietnia 2011, godzina 11:12)
 • Osoba publikująca: Anna Jasińska - Miejski Ogród Zoologiczny
 • Nadzór nad treścią: Anna Jasińska - Miejski Ogród Zoologiczny
 • Ilość wyświetleń: 2 695 278
 • Data ostatniej aktualizacji: piątek, 01 kwietnia 2011, godzina 11:32
 • Historia aktualizacji

 • 01 kwietnia 2011, godzina 11:32 Aktualizacja danych
  01 kwietnia 2011, godzina 11:32 Aktualizacja danych
  01 kwietnia 2011, godzina 11:30 Aktualizacja danych