OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
 O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO

ZAMAWIAJĄCY

Gmina - Miasto Płock, Miejski Ogród Zoologiczny - Jednostka Budżetowa w Płocku, 09-402 Płock, ul. Norbertańska 2,

zaprasza do składania ofert na:

Dostawa specjalistycznego wyposażenia do zastosowania w profesjonalnej akwarystyce słodkowodnej i morskiej na potrzeby Miejskiego Ogrodu Zoologicznego – Jednostki Budżetowej w Płocku

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa specjalistycznego wyposażenia do zastosowania w profesjonalnej akwarystyce słodkowodnej i morskiej na potrzeby Miejskiego Ogrodu Zoologicznego – Jednostki Budżetowej w Płocku.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 3.

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na następujące zadania:

część 1 – ŻARNIKI METAHALOGENKOWE (HQI)

część 2 – POMPY

część 3 – URZĄDZENIA POMIAROWE

część 4 – OŚWIETLENIE LED

część 5 – LAMPY LED Z MOŻLIWOŚCIĄ STEROWANIA WYBRANĄ BARWĄ ŚWIATŁA

część 6 – CHWYTAKI OFIOLOGICZNE

część 7 – MEDIA FILTRACYJNE

4. Zamawiający nie ogranicza liczby części zamówienia, na którą Wykonawca może złożyć ofertę. Wykonawca może złożyć ofertę w odniesieniu do jednej, kilku lub wszystkich części.

http://bip.ump.pl/dane/upload/moz/OGLOSZENIE_Sprzet_akwaria.doc

http://bip.ump.pl/dane/upload/moz/SIWZ_OPZ_Sprzet_akwaria.doc

http://bip.ump.pl/dane/upload/moz/SIWZ_Sprzet_akwaria.doc

http://bip.ump.pl/dane/upload/moz/SIWZ_wzor_umowy_Sprzet_akwaria.doc


Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 3 lata temu (wtorek, 12 czerwca 2018, godzina 14:47)
  • Osoba publikująca: Anna Jasińska - Miejski Ogród Zoologiczny
  • Nadzór nad treścią: Anna Jasińska - Miejski Ogród Zoologiczny
  • Ilość wyświetleń: 2 694 963
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji