Wykaz majątku MOZ Płock na dzień 31.12.2006 r.
A. AKTYWA           3 016 289,54 zł
I. Wartości niematerialne i prawne                 3 780,00 zł
II. Rzeczowe aktywa trwałe           3 012 509,54 zł
1. Środki trwałe          3 012 509,54 zł
Grunty                          -  
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej          2 676 536,17 zł
Urządzenia techniczne i maszyny                          -  
Środki transportu             138 970,96 zł
Inne środki trwałe             197 002,41 zł
2. Inwestycje rozpoczęte                          -  
3. Środki przekazane na poczet inwestycji                          -  

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 14 lat temu (wtorek, 05 czerwca 2007, godzina 11:01)
  • Osoba publikująca: Anna Jasińska - Miejski Ogród Zoologiczny
  • Nadzór nad treścią: Anna Jasińska - Miejski Ogród Zoologiczny
  • Ilość wyświetleń: 2 695 354
  • Data ostatniej aktualizacji: wtorek, 05 czerwca 2007, godzina 11:04
  • Historia aktualizacji

  • 05 czerwca 2007, godzina 11:04 Aktualizacja danych