OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa zboża dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego – Jednostki Budżetowej w Płocku w roku 2018”.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 3

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:

1) część 1 – Pszenica i owies

2) część 2 – Jęczmień i słoma

4. Zamawiający nie ogranicza liczby części zamówienia, na którą Wykonawca może złożyć ofertę. Wykonawca może złożyć ofertę w odniesieniu do jednej lub dwóch części.

http://bip.ump.pl/dane/upload/moz/OGLOSZENIE_-_zboze.doc

http://bip.ump.pl/dane/upload/moz/SIWZ_-_Opis_przedmiotu_zamowienia.doc

http://bip.ump.pl/dane/upload/moz/SIWZ_-_umowa_wzor.doc

http://bip.ump.pl/dane/upload/moz/SIWZ_-_zboze.doc

 


Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 4 lata temu (czwartek, 28 grudnia 2017, godzina 13:31)
  • Osoba publikująca: Anna Jasińska - Miejski Ogród Zoologiczny
  • Nadzór nad treścią: Anna Jasińska - Miejski Ogród Zoologiczny
  • Ilość wyświetleń: 2 695 007
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji