http://bip.ump.pl/dane/upload/moz/Ogloszenie_-_konserwator__28.12.2018.doc

http://bip.ump.pl/dane/upload/moz/Klauzula_informacyjna_-_rekrutacja.doc

 

 

Ogłoszenie o naborze nr 03/2018                                              Płock, dnia 28.12.2018 r.

 

 

 

 DYREKTOR

 

MIEJSKIEGO OGRODU ZOOLOGICZNEGO – JEDNOSTKA BUDŻETOWA

 

W PŁOCKU

 

09-402 Płock, ul. Norbertańska 2

 

ogłasza nabór na stanowisko

 

KONSERWATOR

 

 

 

 Zakres wykonywanych zadań, w szczególności:

 

 1. Wykonywanie prac remontowych, malarskich i porządkowych.

 2. Wykonywanie bieżących napraw i konserwacji: obiektów, instalacji, urządzeń technicznych oraz wyposażenia.

 3. Wykonywanie bieżących napraw instalacji i urządzeń elektrycznych.

 4. Wymiana uszkodzonego osprzętu elektrycznego.

 5. Przeglądy rozdzielni elektrycznych (naprawa – wymiana uszkodzonych podzespołów w rozdzielniach).

 6. Zapewnienie ciągłości pracy Miejskiego Ogrodu Zoologicznego-JB w Płocku pod względem elektrycznym i utrzymanie ciągłego zasilania pomieszczeń biurowych, pomocniczych i gospodarczych.

 7. Bieżące kontrolowanie i uzupełnianie oświetlenia na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego-JB w Płocku.

 

Wymagania:

 

 1. Wykształcenie minimum zawodowe,

 2. Minimum 10 letnie doświadczenie pracy udokumentowane świadectwami pracy,

 3. Aktualne uprawnienia SEP E1 i D1:

  - urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kv,

 

- urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu powyżej 1 kv.

 

Warunki zatrudnienia:

 

 1. Umowa o pracę,

 2. Pełny wymiar czasu pracy (40 godzin tygodniowo),

 3. Praca  5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.00 do 15.00,

 4. Miejsce pracy: Miejski Ogród Zoologiczny – Jednostka Budżetowa w Płocku,                       ul. Norbertańska 2.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne:

 

 1. Życiorys (CV) – własnoręcznie podpisany,

 2. List motywacyjny – własnoręcznie podpisany,

 3. Klauzula informacyjna – własnoręcznie podpisana wg załączonego wzoru:

 

http://bip.ump.pl/dane/upload/moz/Klauzula_informacyjna_-_rekrutacja.doc

 

 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne wraz z klauzulą informacyjną można składać w Sekretariacie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego – Jednostka Budżetowa w Płocku przy ulicy Norbertańskiej 2 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00 lub przesłać pocztą na ww. wskazany adres bądź na adres sekretariat@zoo.plock.pl

Dodatkowe informacje udzielane będą pod nr tel. 24 366 05 24.


Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 2 lata temu (piątek, 28 grudnia 2018, godzina 16:26)
 • Osoba publikująca: Anna Jasińska - Miejski Ogród Zoologiczny
 • Nadzór nad treścią: Anna Jasińska - Miejski Ogród Zoologiczny
 • Ilość wyświetleń: 2 695 134
 • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji