Płock, dnia 17.12.2018 r.

 

AT - ZP - 226 | 21 | 2018                                                     

                                                                                              www.zoo.plock.pl

                                                                                              Tablica Ogłoszeń

 

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU

zamówieniao wartości poniżej 30 000 Euro

Dotyczy: postępowania na realizację zamówienia pn.: „Dostawa mięsa wołowego dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego - Jednostki Budżetowej w Płocku w roku 2019”

Zamawiający - Gmina – Miasto Płock, Miejski Ogród Zoologiczny - Jednostka Budżetowa   w Płocku informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez:

 

Ubój Zwierząt – Rzeźnia

Cezary Słonczewski

Pianowo Bargły 3

05-190 Nasielsk

 

Cena wybranej oferty wynosi: 82.854,45 PLN(z podatkiem VAT).

 

 

Ponadto Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu nie złożono więcej ofert.

 

                                                               

 

 

 

 

                                                          ZATWIERDZAM

                                   Dyrektor Miejskiego Ogrodu Zoologicznego

                                               Jednostki Budżetowej w Płocku

                                                                

                                                           Krzysztof Kelman

 


Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 3 lata temu (poniedziałek, 17 grudnia 2018, godzina 11:11)
  • Osoba publikująca: Anna Jasińska - Miejski Ogród Zoologiczny
  • Nadzór nad treścią: Anna Jasińska - Miejski Ogród Zoologiczny
  • Ilość wyświetleń: 2 694 799
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji