Płock, dnia 08.04.2019 r.

 

 

 

AT – SA – 233 | 15 | 2019

 

www.zoo.plock.pl

 

Tablica Ogłoszeń, BIP

 

 

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU

 

 

 

Dotyczy: konkursu na najem budynku administracyjno-gospodarczego
o powierzchni 129,15 m2 wraz z przyległym tarasem do budynku z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowo-gastronomicznej.

 

 

 

Wynajmujący - Gmina-Miasto Płock, Miejski Ogród Zoologiczny - Jednostka Budżetowa w Płocku, 09-402 Płock, ul. Norbertańska 2 informuje, że w przedmiotowym postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta.

 

 

 

Biorąc powyższe pod uwagę konkurs zostaje unieważniony.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZATWIERDZAM

 

Dyrektor Miejskiego Ogrodu Zoologicznego - Jednostka Budżetowa w Płocku

 

Krzysztof Kelman

 

 

 

 

 


Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 2 lata temu (poniedziałek, 08 kwietnia 2019, godzina 15:24)
  • Osoba publikująca: Anna Jasińska - Miejski Ogród Zoologiczny
  • Nadzór nad treścią: Anna Jasińska - Miejski Ogród Zoologiczny
  • Ilość wyświetleń: 2 695 061
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji