Płock, dnia 29.12.2015 r.

 

AT - ZP - 226 | 25 | 2015

www.zoo.plock.pl

Tablica Ogłoszeń

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU


zamówienia o wartości poniżej 30 000 Euro

 

Dotyczy: postępowania na realizację zamówienia pn.: Dostawa pasz dla Miejskiego

Ogrodu Zoologicznego w Płocku w roku 2016.

Zamawiający - Gmina - Miasto Płock, Miejski Ogród Zoologiczny, Jednostka Budżetowa w Płocku, 09-402 Płock, ul. Norbertańska 2, NIP: 774-21-37-442 informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez:

 

Zofia Połczyńska

Wytwórnia Pasz "Morawski"

 Żurawia 19

 89-240 Kcynia

 

za cenę 31.379,34 zł brutto.

 

Ponadto Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu nie złożono więcej ofert.

 

ZATWIERDZAM

 Dyrektor Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Płocku

 Krzysztof Kelman

 


Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 6 lat temu (wtorek, 29 grudnia 2015, godzina 12:42)
  • Osoba publikująca: Anna Jasińska - Miejski Ogród Zoologiczny
  • Nadzór nad treścią: Anna Jasińska - Miejski Ogród Zoologiczny
  • Ilość wyświetleń: 2 695 135
  • Data ostatniej aktualizacji: wtorek, 29 grudnia 2015, godzina 12:43
  • Historia aktualizacji

  • 29 grudnia 2015, godzina 12:43 Aktualizacja danych