Wartości niematerialne i prawne

Grunty

Budynki, lokale      i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Urządzenia techniczne

i maszyny

Środki transportu

Inne  środki trwałe

Razem

 

stan na 31.12.2012
(brutto)

 

13 320,00

776 473,40

14 149 697,01

108 106,28

323 331,03

269 542,90

15 640 470,62

 

umorzenie na 31.12.2012

 

 

12 168,00

0,00

3 604 751,23

108 106,28

281 766,88

244 959,40

4 251 751,79

 

stan na 31.12.2012
(netto)

 

1 152,00

776 473,40

10 544 945,78

0,00

41 564,15

24 583,50

11 388 718,83

 


Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 8 lat temu (środa, 03 kwietnia 2013, godzina 09:42)
 • Osoba publikująca: Anna Jasińska - Miejski Ogród Zoologiczny
 • Nadzór nad treścią: Anna Jasińska - Miejski Ogród Zoologiczny
 • Ilość wyświetleń: 2 695 195
 • Data ostatniej aktualizacji: środa, 03 kwietnia 2013, godzina 11:44
 • Historia aktualizacji

 • 03 kwietnia 2013, godzina 11:44 Aktualizacja danych
  03 kwietnia 2013, godzina 11:15 Aktualizacja danych
  03 kwietnia 2013, godzina 10:41 Aktualizacja danych
  03 kwietnia 2013, godzina 10:40 Aktualizacja danych
  03 kwietnia 2013, godzina 10:40 Aktualizacja danych
  03 kwietnia 2013, godzina 10:36 Aktualizacja danych
  03 kwietnia 2013, godzina 10:35 Aktualizacja danych
  03 kwietnia 2013, godzina 09:44 Aktualizacja danych