Wartości niematerialne i prawne Grunty     Środki transportu Inne środki trwałe Inwestycje rozpoczęte Razem
Budynki, Lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej Urządzenia techniczne i maszyny
  17 720,00 12 583 519,40 16 031 384,42 225 302,08 323 331,03 369 929,82 286 346,12 29 837 532,87
stan na 31.12.2016
(brutto)
 
  14 786,67 0,00 5 284 411,03 131 777,61 323 331,03 360 800,85 0,00 6 115 107,19
umorzenie na 31.12.2016
 
 
  2 933,33 12 583 519,40 10 746 973,39 93 524,47 0,00 9 128,97 286 346,12 23 722 425,68
stan na 31.12.2016
(netto)
 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 4 lata temu (piątek, 28 kwietnia 2017, godzina 09:58)
  • Osoba publikująca: Anna Jasińska - Miejski Ogród Zoologiczny
  • Nadzór nad treścią: Anna Jasińska - Miejski Ogród Zoologiczny
  • Ilość wyświetleń: 2 695 151
  • Data ostatniej aktualizacji: piątek, 28 kwietnia 2017, godzina 10:15
  • Historia aktualizacji

  • 28 kwietnia 2017, godzina 10:15 Aktualizacja danych