MIEJSKI OGRÓD ZOOLOGICZNY  JEDNOSTKA BUDŻETOWA

WYKAZ MAJĄTKU TRWAŁEGO - STAN NA DZIEŃ 31.12.2014 r.

 

 

Wartości niematerialne i prawne

Grunty

Budynki,

 Lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Urządzenia techniczne

i maszyny

Środki transportu

Inne  środki trwałe

Razem

 

stan na 31.12.2014
(brutto)

 

13 320,00

12 382 801,40

14 916 509,38

130 731,44

323 331,03

276 046,97

28 042 740,22

 

umorzenie na 31.12.2014

 

 

13 320,00

0,00

4 411 182,11

116 033,53

308 683,74

257 074,20

5 106 293,58

 

stan na 31.12.2014
(netto)

 

0,00

12 382 801,40

10 505 327,27

14 697,91

14 647,29

18 972,77

22 936 446,64

 


Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 6 lat temu (środa, 10 czerwca 2015, godzina 13:17)
  • Osoba publikująca: Anna Jasińska - Miejski Ogród Zoologiczny
  • Nadzór nad treścią: Anna Jasińska - Miejski Ogród Zoologiczny
  • Ilość wyświetleń: 2 695 144
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji