OGŁOSZENIE O WYNIKU
zamówieniao wartości poniżej 30 000 Euro

Dotyczy: postępowania na realizację zamówienia pn.: „Dostawa specjalistycznego wyposażenia do zastosowania w profesjonalnej akwarystyce słodkowodnej i morskiej na potrzeby Miejskiego Ogrodu Zoologicznego – Jednostki Budżetowej w Płocku

 Zamawiający - Gmina – Miasto Płock, Miejski Ogród Zoologiczny - Jednostka Budżetowa w Płocku informuje, że w przedmiotowym postępowaniu dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w trzech częściach.

 

W wyniku badania i oceny ofert wybrano w poszczególnych częściach oferty złożone przez:

część 4 –USHIO POLAND Sp. z o.o., 05-870 Błonie, Pass, ul. St. Batorego 17, Cena oferowana brutto: 51.145,28 zł, Gwarancja: 24 miesiące, Termin dostawy: 7 dni.

Uzasadnienie wyboru: Oferta jest najkorzystniejsza pod względem ustalonych kryteriów oceny ofert (Cena 60%, Termin dostawy 20%, Gwarancja 20%) uzyskując w poszczególnych kryteriach odpowiednio: Cena 60% + Termin dostawy 20% +  Gwarancja 20% = Łącznie 100 %oraz spełnia warunki określone w Ogłoszeniu.

część 6 –VARIMEX TRADE Anna Korpik, ul. Oboźna 1 lok. 2  202, 00-340 Warszawa, Cena oferowana brutto: 3.840,03 zł, Gwarancja: 24 miesiące, Termin dostawy: 14 dni.

Uzasadnienie wyboru: Oferta jest najkorzystniejsza pod względem ustalonych kryteriów oceny ofert (Cena 60%, Termin dostawy 20%, Gwarancja 20%) uzyskując w poszczególnych kryteriach odpowiednio: Cena 60% + Termin dostawy 10% +  Gwarancja 20% = Łącznie 90 % oraz spełnia warunki określone w Ogłoszeniu.

część 7 –Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe BARGAZ Marianna Gościniak,09-401 Płock, ul. Browarna 41, Cena oferowana brutto: 10.936,00 zł, Gwarancja: 24 miesiące, Termin dostawy: 7 dni.

Uzasadnienie wyboru: Oferta jest najkorzystniejsza pod względem ustalonych kryteriów oceny ofert (cena 60%, Termin dostawy 20%, Gwarancja 20%) uzyskując w poszczególnych kryteriach odpowiednio: Cena 46,06% + Termin dostawy 20% +  Gwarancja 20% = Łącznie 86,06 % oraz spełnia warunki określone w Ogłoszeniu.

Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia następujące kwoty:   

 

Wartość dla I części zamówienia – 11.930,00 pln

Wartość dla II części zamówienia – 7.655,00 pln

Wartość dla III części zamówienia – 6.410,00 pln

Wartość dla IV części zamówienia – 51.146,00 pln

Wartość dla V części zamówienia – 31.341,00 pln

Wartość dla VI części zamówienia – 3.840,03 pln

Wartość dla VII części zamówienia – 10.950,00 pln.

JednocześnieZamawiający - Gmina – Miasto Płock, Miejski Ogród Zoologiczny - Jednostka Budżetowa w Płocku zawiadamia, iż postępowanie w częściach 1, 2, 3 i 5 zostało unieważnione, gdyż cena najkorzystniejszej oferty w częściach 1, 2, 3 i 5 przewyższa kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

Ponadto Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły 4 oferty - Zbiorcze zestawienie ofert wraz z punktacją stanowi załącznik Nr 1 do pisma.

ZATWIERDZIŁ:
Dyrektor
Miejskiego Ogrodu Zoologicznego 
Jednostki  Budżetowej w Płocku
Krzysztof Kelman

 

http://bip.ump.pl/dane/upload/moz/Ogloszenie_o_wyborze_sprzet.doc

http://bip.ump.pl/dane/upload/moz/Ogloszenie_o_wyborze_zal_nr_1.xls


Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 3 lata temu (piątek, 06 lipca 2018, godzina 14:06)
  • Osoba publikująca: Anna Jasińska - Miejski Ogród Zoologiczny
  • Nadzór nad treścią: Anna Jasińska - Miejski Ogród Zoologiczny
  • Ilość wyświetleń: 2 694 974
  • Data ostatniej aktualizacji: piątek, 06 lipca 2018, godzina 14:07
  • Historia aktualizacji

  • 06 lipca 2018, godzina 14:07 Aktualizacja danych