Miejski Ogród Zoologiczny w Płocku

Jednostka Budżetowa powołana Uchwałą Nr 745/LIII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 29 czerwca 2010 r. Nie posiada osobowości prawnej. Rodzaj działalności wg PKD 9104Z - Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody.

ul. Norbertańska 2, tel. 24 366 05 11, 24 366 05 12,

tel./fax 24 366 05 13

sekretariat@zoo.plock.pl

krzysztof.kelman@zoo.plock.pl

ZOO czynne jest codziennie – godziny otwarcia:

 

styczeń

 

luty

 

Kasa

 

Kasa

 

9.00-15.00

 

9.00-16.00

 

ZOO

 

ZOO

 

9.00 - 16.00

 

9.00-17.00

marzec

Kasa

9.00-16.00

ZOO

9.00 - 17.00

kwiecień

Kasa

9.00-17.00

ZOO

9.00 - 18.00

maj – sierpień

Kasa

9.00-18.00

ZOO

9.00 - 19.00

wrzesień

Kasa

9.00-17.00

ZOO

9.00 - 18.00

październik

Kasa

9.00-16.00

ZOO

9.00 - 17.00

listopad – grudzień

Kasa

9.00-15.00

ZOO

9.00 - 16.00

 

UWAGA - pawilony zamykane są na pół godziny przed zamknięciem ZOO
 
W poniedziałki Pawilon Herpetarium (w tym ekspozycja dżungli) czynny jest od godziny 12:30

Ceny biletów (obowiązują od 01.01. 2020 roku):

 

bilet podstawowy jednorazowy (ważny 30 dni od daty zakupu) – obejmuje wejście z dziećmi do ukończenia 3 lat

28 zł

 

 

bilet ulgowy jednorazowy (ważny 30 dni od daty zakupu) dla:
a) dzieci po ukończeniu 3 lat,
b) uczniów szkoł: podstawowych, dziennych szkół średnich  i dziennych szkół policealnych
c) studentów do ukończenia 26 roku życia - obejmuje wejście wraz z dziećmi do ukończenia 3 lat,
d) emerytów i rencistów - obejmuje wejście z dziećmi do ukończenia 3 lat,
e) osoby niepełnosprawne w stopniu lekkim i umiarkowanym - obejmuje wejście z dziećmi do ukończenia 3 lat


19 zł

 

 

bilet zbiorowy jednorazowy (ważny 30 dni od daty zakupu) dla:
a) 1 uczestnika zorganizowanej grupy dzieci i młodzieży składającej się z co najmniej 10 osób,
b) dla nauczyciela / opiekuna zorganizowanej grupy dzieci i młodzieży złożonej z co najmniej 10 podopiecznych


  14zł

 
1 zł

 

 

bilet specjalny jednorazowy (ważny 30 dni od daty zakupu) dla:

a) osoby do lat 24 uczęszczającej do szkoły specjalnej,

b) osoby niepełnosprawnej w stopniu znacznym,

c) podopiecznych z: Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Domów Opieki,

Warsztatów Terapii Zajęciowej, Środowiskowych Domów Samopomocy, Domów Pomocy Społecznej i Zakładów Opiekuńczo – Leczniczych – na podstawie dokumentu poświadczającego,

d) opiekuna osoby, o której mowa w ppkt: a), b), c)

e) licencjonowanego przewodnika oprowadzającego grupę,

1 zł

 

 

bilet dla weterana - dla osoby posiadającej status weterana lub weterana poszkodowanego, zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 roku o weteranach działań poza granicami państwa (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku, poz. 2055 )

(ważny 30 dni od daty zakupu)

1 zł

 

 

Bilet roczny imienny  (ważny 365 dni od daty zakupu)

- normalny                                                                                   120 zł

- ulgowy                                                                                    80 zł

 

 

 

 

Wypożyczenie wózka                                                                 12 zł

 

 

Oprowadzanie po terenie ZOO (grupa do 40 osób                    200 zł
+ obowiązujące bilety wstępu do ZOO) 

 

 

 

Zajęcia dydaktyczne na terenie ZOO (grupa do 30 osób           200 zł/godz.
+ obowiązujące bilety wstępu do ZOO)

 

 

 

Zajęcia dydaktyczne poza terenem ZOO (na terenie powiatu płockiego)

250 zł/godz.

 

 

Udostępnianie powierzchni dla zorganizowanych grup szkolnych i przedszkolnych w celach sportowych i edukacyjnych

200 zł/godz.

 

 Wynajem sali edukacyjnej – za 1 godzinę                                                                        200 zł/godz.


Organizacja przyjęć okolicznościowych na terenie ZOO:

1 godzina
+ bilet grupowy jednorazowy  14,00 zł

400 zł

2 godziny
+ bilet grupowy jednorazowy  14,00 zł

550 zł

3 godziny
+ bilet grupowy jednorazowy  14,00 zł

650 zł

 

W zakresie danej usługi wchodzi: m.in. wstęp na teren ZOO dla grupy związanej z organizacją przyjęć okolicznościowych (do 25 osób), udostępnienie sali z nagłośnieniem, przeprowadzenie zajęć edukacyjnych w towarzystwie egzotycznych zwierząt, ciekawe opowieści o zwierzętach oraz zabawy i quizy związane ze zwierzętami, spacer po ZOO z przewodnikiem (w miarę możliwości czasowych oraz pogodowych).


 

 
Ceny dla posiadaczy Płockiej Karty Mieszkańca :

Bilet podstawowy jednorazowy

25 zł

Bilet ulgowy jednorazowy

17 zł

Bilet roczny imienny  (ważny 365 dni od daty zakupu)


- normalny
110 zł
- ulgowy
75 zł
Informujemy, że jesteśmy uczestnikami Programu „Płocka Karta Familijna 3+”.
Ceny dla posiadaczy karty:

Bilet podstawowy jednorazowy

14 zł

Bilet ulgowy jednorazowy

10 zł

Wypożyczenie wózka

6 zł


 

Dokumentami uprawniającymi do korzystania z ulgowych  i specjalnych biletów wstępu są odpowiednio:

1) ważna legitymacja szkolna lub studencka,

2) legitymacja rencisty, emeryta lub dowód osobisty wraz z odcinkiem renty lub emerytury,

3) dokument orzekający o niepełnosprawności,

4) legitymacja weterana lub weterana poszkodowanego

5) dokument poświadczający licencję przewodnika wycieczek

6) Płocka Karta Familijna 3+, Płocka Karta Mieszkańca

 

 

Ceny sprzedaży nadwyżek zwierząt w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Płocku

Lp.

GATUNEK

CENA w PLN

DOROSŁY*

MŁODE**

SAMIEC

SAMICA

 

1

Drób hodowlany

50

50

20

2

Koza karłowata

200

200

150

3

Królik domowy

25

25

25

4

Osioł domowy

1500

2000

1500

5

Owca skudde

200

200

150

6

Paw indyjski

300

200

100

7

Świnia karłowata

150

150

100

 

*) przez „dorosłe” należy rozumieć osobniki, które osiągnęły dojrzałość płciową.

**) przez „młode” należy rozumieć samca lub samicę do osiągnięcia wieku dojrzałości płciowej.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (wtorek, 30 listopada 2021, godzina 15:29)
  • Osoba publikująca: Anna Jasińska - Miejski Ogród Zoologiczny
  • Nadzór nad treścią: Anna Jasińska - Miejski Ogród Zoologiczny
  • Ilość wyświetleń: 2 737 292
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji