Miejski Ogród Zoologiczny w Płocku

Jednostka Budżetowa powołana Uchwałą Nr 745/LIII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 29 czerwca 2010 r. Nie posiada osobowości prawnej. Rodzaj działalności wg PKD 9104Z - Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody.

ul. Norbertańska 2, tel. 24 366 05 11, 24 366 05 12,

tel./fax 24 366 05 13

sekretariat@zoo.plock.pl

krzysztof.kelman@zoo.plock.pl

ZOO czynne jest codziennie – godziny otwarcia:

 

styczeń

 

luty

 

Kasa

 

Kasa

 

9.00-15.00

 

9.00-16.00

 

ZOO

 

ZOO

 

9.00 - 16.00

 

9.00-17.00

marzec

Kasa

9.00-16.00

ZOO

9.00 - 17.00

kwiecień

Kasa

9.00-17.00

ZOO

9.00 - 18.00

maj – sierpień

Kasa

9.00-18.00

ZOO

9.00 - 19.00

wrzesień

Kasa

9.00-17.00

ZOO

9.00 - 18.00

październik

Kasa

9.00-16.00

ZOO

9.00 - 17.00

listopad – grudzień

Kasa

9.00-15.00

ZOO

9.00 - 16.00

 

UWAGA - pawilony zamykane są na pół godziny przed zamknięciem ZOO
 
W poniedziałki Pawilon Herpetarium (w tym ekspozycja dżungli) czynny jest od godziny 12:30

Ceny biletów (obowiązują od 01.01. 2020 roku):

 

bilet podstawowy jednorazowy (ważny 30 dni od daty zakupu) – obejmuje wejście z dziećmi do ukończenia 3 lat

28 zł

 

 

bilet ulgowy jednorazowy (ważny 30 dni od daty zakupu) dla:
a) dzieci po ukończeniu 3 lat,
b) uczniów szkoł: podstawowych, dziennych szkół średnich  i dziennych szkół policealnych
c) studentów do ukończenia 26 roku życia - obejmuje wejście wraz z dziećmi do ukończenia 3 lat,
d) emerytów i rencistów - obejmuje wejście z dziećmi do ukończenia 3 lat,
e) osoby niepełnosprawne w stopniu lekkim i umiarkowanym - obejmuje wejście z dziećmi do ukończenia 3 lat


19 zł

 

 

bilet zbiorowy jednorazowy (ważny 30 dni od daty zakupu) dla:
a) 1 uczestnika zorganizowanej grupy dzieci i młodzieży składającej się z co najmniej 10 osób,
b) dla nauczyciela / opiekuna zorganizowanej grupy dzieci i młodzieży złożonej z co najmniej 10 podopiecznych


  14zł

 
1 zł

 

 

bilet specjalny jednorazowy (ważny 30 dni od daty zakupu) dla:

a) osoby do lat 24 uczęszczającej do szkoły specjalnej,

b) osoby niepełnosprawnej w stopniu znacznym,

c) podopiecznych z: Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Domów Opieki,

Warsztatów Terapii Zajęciowej, Środowiskowych Domów Samopomocy, Domów Pomocy Społecznej i Zakładów Opiekuńczo – Leczniczych – na podstawie dokumentu poświadczającego,

d) opiekuna osoby, o której mowa w ppkt: a), b), c)

e) licencjonowanego przewodnika oprowadzającego grupę,

1 zł

 

 

bilet dla weterana - dla osoby posiadającej status weterana lub weterana poszkodowanego, zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 roku o weteranach działań poza granicami państwa (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku, poz. 2055 )

(ważny 30 dni od daty zakupu)

1 zł

 

 

Bilet roczny imienny  (ważny 365 dni od daty zakupu)

- normalny                                                                                   120 zł

- ulgowy                                                                                    80 zł

 

 

 

 

Wypożyczenie wózka                                                                 12 zł

 

 

Oprowadzanie po terenie ZOO (grupa do 40 osób                    200 zł
+ obowiązujące bilety wstępu do ZOO) 

 

 

 

Zajęcia dydaktyczne na terenie ZOO (grupa do 30 osób           200 zł/godz.
+ obowiązujące bilety wstępu do ZOO)

 

 

 

Zajęcia dydaktyczne poza terenem ZOO (na terenie powiatu płockiego)

250 zł/godz.

 

 

Udostępnianie powierzchni dla zorganizowanych grup szkolnych i przedszkolnych w celach sportowych i edukacyjnych

200 zł/godz.

 

 Wynajem sali edukacyjnej – za 1 godzinę                                                                        200 zł/godz.


Organizacja przyjęć okolicznościowych na terenie ZOO:

1 godzina
+ bilet grupowy jednorazowy  14,00 zł

400 zł

2 godziny
+ bilet grupowy jednorazowy  14,00 zł

550 zł

3 godziny
+ bilet grupowy jednorazowy  14,00 zł

650 zł

 

W zakresie danej usługi wchodzi: m.in. wstęp na teren ZOO dla grupy związanej z organizacją przyjęć okolicznościowych (do 25 osób), udostępnienie sali z nagłośnieniem, przeprowadzenie zajęć edukacyjnych w towarzystwie egzotycznych zwierząt, ciekawe opowieści o zwierzętach oraz zabawy i quizy związane ze zwierzętami, spacer po ZOO z przewodnikiem (w miarę możliwości czasowych oraz pogodowych).


 

 
Ceny dla posiadaczy Płockiej Karty Mieszkańca :

Bilet podstawowy jednorazowy

25 zł

Bilet ulgowy jednorazowy

17 zł

Bilet roczny imienny  (ważny 365 dni od daty zakupu)


- normalny
110 zł
- ulgowy
75 zł
Informujemy, że jesteśmy uczestnikami Programu „Płocka Karta Familijna 3+”.
Ceny dla posiadaczy karty:

Bilet podstawowy jednorazowy

14 zł

Bilet ulgowy jednorazowy

10 zł

Wypożyczenie wózka

6 zł


 

Dokumentami uprawniającymi do korzystania z ulgowych  i specjalnych biletów wstępu są odpowiednio:

1) ważna legitymacja szkolna lub studencka,

2) legitymacja rencisty, emeryta lub dowód osobisty wraz z odcinkiem renty lub emerytury,

3) dokument orzekający o niepełnosprawności,

4) legitymacja weterana lub weterana poszkodowanego

5) dokument poświadczający licencję przewodnika wycieczek

6) Płocka Karta Familijna 3+, Płocka Karta Mieszkańca

 

 

Ceny sprzedaży nadwyżek zwierząt w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Płocku

Lp.

GATUNEK

CENA w PLN

DOROSŁY*

MŁODE**

SAMIEC

SAMICA

 

1

Drób hodowlany

50

50

20

2

Koza karłowata

200

200

150

3

Królik domowy

25

25

25

4

Osioł domowy

1500

2000

1500

5

Owca skudde

200

200

150

6

Paw indyjski

300

200

100

7

Świnia karłowata

150

150

100

 

*) przez „dorosłe” należy rozumieć osobniki, które osiągnęły dojrzałość płciową.

**) przez „młode” należy rozumieć samca lub samicę do osiągnięcia wieku dojrzałości płciowej.


Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 18 lat temu (czwartek, 26 czerwca 2003, godzina 07:54)
 • Osoba publikująca: Anna Jasińska - Miejski Ogród Zoologiczny
 • Nadzór nad treścią: Anna Jasińska - Miejski Ogród Zoologiczny
 • Ilość wyświetleń: 2 722 032
 • Data ostatniej aktualizacji: czwartek, 28 stycznia 2021, godzina 12:38
 • Historia aktualizacji

 • 28 stycznia 2021, godzina 12:38 Aktualizacja dokumentu
  30 grudnia 2020, godzina 13:13 Aktualizacja dokumentu
  30 grudnia 2020, godzina 13:09 Aktualizacja dokumentu
  30 grudnia 2020, godzina 13:06 Aktualizacja dokumentu
  08 grudnia 2020, godzina 13:23 Aktualizacja dokumentu
  12 marca 2020, godzina 13:40 Aktualizacja danych
  31 stycznia 2020, godzina 13:38 Aktualizacja danych
  31 stycznia 2020, godzina 13:37 Aktualizacja danych
  31 grudnia 2018, godzina 20:07 Aktualizacja danych
  17 grudnia 2018, godzina 12:02 Aktualizacja danych
  08 grudnia 2017, godzina 14:28 Aktualizacja danych
  12 lipca 2017, godzina 12:40 Aktualizacja danych
  02 maja 2017, godzina 09:24 Aktualizacja danych
  02 maja 2017, godzina 09:14 Aktualizacja danych
  02 maja 2017, godzina 09:13 Aktualizacja danych
  02 maja 2017, godzina 09:12 Aktualizacja danych
  18 stycznia 2017, godzina 13:44 Aktualizacja danych
  18 stycznia 2017, godzina 13:44 Aktualizacja danych
  18 stycznia 2017, godzina 13:43 Aktualizacja danych
  18 stycznia 2017, godzina 13:41 Aktualizacja danych
  18 stycznia 2017, godzina 13:39 Aktualizacja danych
  18 stycznia 2017, godzina 13:36 Aktualizacja danych
  18 stycznia 2017, godzina 13:36 Aktualizacja danych
  05 stycznia 2017, godzina 13:10 Aktualizacja danych
  12 września 2016, godzina 14:09 Aktualizacja danych
  29 kwietnia 2016, godzina 10:25 Aktualizacja danych
  29 kwietnia 2016, godzina 10:19 Aktualizacja danych
  29 kwietnia 2016, godzina 10:11 Aktualizacja danych
  29 kwietnia 2016, godzina 10:03 Aktualizacja danych
  29 kwietnia 2016, godzina 10:01 Aktualizacja danych
  29 kwietnia 2016, godzina 10:00 Aktualizacja danych
  29 kwietnia 2016, godzina 09:33 Aktualizacja danych
  29 kwietnia 2016, godzina 09:32 Aktualizacja danych
  29 kwietnia 2016, godzina 09:30 Aktualizacja danych
  29 kwietnia 2016, godzina 08:53 Aktualizacja danych
  29 kwietnia 2016, godzina 08:03 Aktualizacja danych
  29 kwietnia 2016, godzina 08:00 Aktualizacja danych
  06 kwietnia 2016, godzina 12:21 Aktualizacja danych
  06 kwietnia 2016, godzina 12:20 Aktualizacja danych
  06 kwietnia 2016, godzina 12:05 Aktualizacja danych
  06 kwietnia 2016, godzina 12:02 Aktualizacja danych
  31 marca 2016, godzina 12:09 Aktualizacja danych
  31 grudnia 2015, godzina 11:29 Aktualizacja danych
  09 grudnia 2015, godzina 13:36 Aktualizacja danych
  26 listopada 2015, godzina 14:48 Aktualizacja danych
  25 sierpnia 2015, godzina 12:18 Aktualizacja danych
  11 czerwca 2015, godzina 07:14 Aktualizacja danych
  03 marca 2015, godzina 14:38 Aktualizacja danych
  12 lutego 2015, godzina 11:47 Aktualizacja danych
  12 lutego 2015, godzina 11:47 Aktualizacja danych
  06 lutego 2015, godzina 14:07 Aktualizacja danych
  06 lutego 2015, godzina 14:06 Aktualizacja danych
  02 stycznia 2015, godzina 13:11 Aktualizacja danych
  02 stycznia 2015, godzina 13:10 Aktualizacja danych
  31 grudnia 2014, godzina 09:35 Aktualizacja danych
  31 grudnia 2014, godzina 09:31 Aktualizacja danych
  31 grudnia 2014, godzina 09:27 Aktualizacja danych
  31 grudnia 2014, godzina 09:24 Aktualizacja danych
  29 września 2014, godzina 09:06 Aktualizacja danych
  04 marca 2014, godzina 09:17 Aktualizacja danych
  04 marca 2014, godzina 09:15 Aktualizacja danych
  04 marca 2014, godzina 09:10 Aktualizacja danych
  04 marca 2014, godzina 09:01 Aktualizacja danych
  04 marca 2014, godzina 08:30 Aktualizacja danych
  27 lutego 2014, godzina 09:54 Aktualizacja danych
  27 lutego 2014, godzina 09:51 Aktualizacja danych
  11 lutego 2014, godzina 07:47 Aktualizacja danych
  10 lutego 2014, godzina 14:52 Aktualizacja danych
  10 lutego 2014, godzina 14:45 Aktualizacja danych
  10 lutego 2014, godzina 14:44 Aktualizacja danych
  10 lutego 2014, godzina 13:48 Aktualizacja danych
  10 lutego 2014, godzina 13:25 Aktualizacja danych
  10 lutego 2014, godzina 12:22 Aktualizacja danych
  31 stycznia 2012, godzina 11:12 Aktualizacja danych
  02 listopada 2011, godzina 07:41 Aktualizacja danych
  30 września 2011, godzina 12:11 Aktualizacja danych
  30 września 2011, godzina 12:11 Aktualizacja danych
  02 września 2011, godzina 08:35 Aktualizacja danych
  02 września 2011, godzina 08:29 Aktualizacja danych
  20 lipca 2011, godzina 14:56 Aktualizacja danych
  18 lipca 2011, godzina 10:06 Aktualizacja danych
  18 lipca 2011, godzina 09:31 Aktualizacja danych
  18 lipca 2011, godzina 09:29 Aktualizacja danych
  18 lipca 2011, godzina 08:14 Aktualizacja danych
  18 lipca 2011, godzina 08:14 Aktualizacja danych
  18 lipca 2011, godzina 08:12 Aktualizacja danych
  18 lipca 2011, godzina 08:07 Aktualizacja danych
  18 lipca 2011, godzina 07:51 Aktualizacja danych
  28 kwietnia 2011, godzina 14:20 Aktualizacja danych
  28 kwietnia 2011, godzina 14:18 Aktualizacja danych
  01 kwietnia 2011, godzina 10:58 Aktualizacja danych
  01 marca 2011, godzina 08:53 Aktualizacja danych
  01 marca 2011, godzina 08:52 Aktualizacja danych
  01 marca 2011, godzina 08:51 Aktualizacja danych
  02 listopada 2010, godzina 12:32 Aktualizacja danych
  01 października 2010, godzina 10:40 Aktualizacja danych
  03 września 2010, godzina 07:33 Aktualizacja danych
  29 kwietnia 2010, godzina 13:11 Aktualizacja danych
  02 kwietnia 2010, godzina 09:07 Aktualizacja danych
  01 marca 2010, godzina 07:17 Aktualizacja danych
  06 stycznia 2010, godzina 08:34 Aktualizacja danych
  03 listopada 2009, godzina 09:10 Aktualizacja danych
  03 listopada 2009, godzina 09:03 Aktualizacja danych
  01 października 2009, godzina 08:32 Aktualizacja danych
  01 września 2009, godzina 13:03 Aktualizacja danych
  30 kwietnia 2009, godzina 14:13 Aktualizacja danych
  02 kwietnia 2009, godzina 09:30 Aktualizacja danych
  02 marca 2009, godzina 09:51 Aktualizacja danych
  04 listopada 2008, godzina 09:12 Aktualizacja danych
  01 października 2008, godzina 08:51 Aktualizacja danych
  01 września 2008, godzina 12:50 Aktualizacja danych
  06 maja 2008, godzina 14:23 Aktualizacja danych
  01 kwietnia 2008, godzina 13:37 Aktualizacja danych
  05 listopada 2007, godzina 13:21 Aktualizacja danych
  11 października 2007, godzina 08:34 Aktualizacja danych
  11 października 2007, godzina 08:26 Aktualizacja danych
  02 października 2007, godzina 11:05 Aktualizacja danych
  05 czerwca 2007, godzina 11:08 Aktualizacja danych
  16 kwietnia 2007, godzina 12:20 Aktualizacja danych
  04 kwietnia 2007, godzina 14:29 Aktualizacja danych
  01 marca 2007, godzina 10:56 Aktualizacja danych
  01 marca 2007, godzina 08:37 Aktualizacja danych
  14 listopada 2006, godzina 07:34 Aktualizacja danych
  10 listopada 2006, godzina 11:11 Aktualizacja danych
  10 listopada 2006, godzina 10:57 Aktualizacja danych
  10 listopada 2006, godzina 10:46 Aktualizacja danych
  10 listopada 2006, godzina 10:33 Aktualizacja danych
  06 lutego 2005, godzina 21:24 Aktualizacja danych
  07 października 2004, godzina 13:55 Aktualizacja danych
  07 października 2004, godzina 13:33 Aktualizacja danych
  07 października 2004, godzina 13:30 Aktualizacja danych
  07 października 2004, godzina 11:09 Aktualizacja danych
  04 marca 2004, godzina 10:27 Aktualizacja danych
  14 stycznia 2004, godzina 16:34 Aktualizacja danych